Takım Motivasyonu

motivasyon

Yöneticilerin belki de en çok zorlandıkları konulardan biri takımlarında motivasyon yaratmaktır. Hatta bu motivasyon uzun süreli olmalıdır. Gelip geçici motivasyon, takımın başarısı için yeterli değildir. Uzun süreli motivasyon için takım üyelerinin içsel motivasyonunu destekleyen yönetsel stratejilerin kullanılması gerekir. Takım için yapılan maddi ödüller ya da iş dışında biraraya gelmek gibi teknikler dışsal motivasyon için gereklidir. Fakat dışsal motivasyonun etkisi kısa sürer. O yüzden içsel motivasyon oluşturmak takımın başarısını garantiler, çünkü uzun sürer içsel motivasyonun etkisi.

İçsel motivasyon için yöneticilerin kullanacağı en etkili strateji değerler çalışmasıdır. Takım üyelerinin bireysel değerleri ve takım değerleri mutlaka takım birlikte çalışmaya başlamadan önce belirlenmelidir. Daha sonra bireysel ve takım değerlerinin kurum değerleri ile oluşması sağlanmalıdır. Değerler, bireyler ve takım için neyin önemli olduğunun belirlemesidir. Güven, başarı, huzur değer örnekleri olabilir.

Bireysel değerler ve takım değerleri birbiriyle uyum içinde olursa takım üyeleri kendilerini takıma daha çok ait hissedecekleri için motivasyonu arttırır. O yüzden yöneticiler hem kendileri hem de takımları için değer çalışması yaparlarsa, takım motivasyonu garantilerler.